ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Увага! Перед використанням цього сайту уважно прочитайте даний договір. Якщо ви не згодні з його умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення вами товарів / послуг з використанням даного сайту, означає вашу згоду з умовами цього Договору оферти


Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Стеценко Людмила Іванівна, реєстраційний номер картки обліку платника податків – 2181223768, що зареєстрована за адресою: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, вул. Вериківського, буд. 37 А, з однієї сторони (надалі – Виконавець) та будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, або їх уповноважений представник, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію з іншої стороні (надалі – Замовник), далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Покупцем (Замовником) Договір публічної оферти. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Договір публічної оферти – публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті https://teaonline.com.ua/ відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Покупців (Замовників). Виконавець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законом.
1.2. Акцепт – надання Покупцем (Замовником) повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами у електронному вигляді.
1.3. Товар — опублікований на веб-сайті інтернет-магазину https://teaonline.com.ua/ перелік товарів.
1.4. Покупець (Замовник) – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримує інформацію від Інтернет-магазину, розміщує замовлення та купує Товари, які представлені на сайті Інтернет-магазину; чи юридична особа або фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://teaonline.com.ua/ та розмістила замовлення.
1.5. Виконавець – фізична особа – підприємець, що надає послуги та реквізити якої зазначено у розділі 14 даного Договору.
1.6. Договір доручення – договір, що укладається на підставі норм чинного Цивільного кодексу України між Покупцем та Інтернет-магазином, на підставі якого Інтернет-магазин за дорученням, за рахунок і від імені Покупця здійснює підбір, купівлю і доставку обраних Покупцем на Сайті Товарів, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити належним чином надані послуги Інтернет-магазину і компенсувати витрати Інтернет-магазину з виконання доручення Покупця.
1.7. Замовлення – належним чином заповнена на веб-сайті заявка Покупця (Замовника), адресована Інтернет-магазину, на придбання і доставку від його імені і за його дорученням Товарів, яка направляється у електронний спосіб Виконавцю.
1.8. Сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://teaonline.com.ua/ і що містить всі ознаки публічної оферти з продажу Товарів.
1.9. Особистий кабінет – простір на Сайті, доступ до якого має Покупець, у якому відбивається його персональна інформація та історія розміщених ним Замовлень.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Цей Договір не вимагає двостороннього підписання і є дійсним в електронному вигляді.
Сторони підтверджують своє бажання, волю та волевиявлення до укладення даного Договору у електронному вигляді. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
2.2. Виконавець має право без попереднього повідомлення Покупця залучати третіх осіб для виконання покладених на нього обов’язків за Договором доручення.
2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
2.4. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору (акцепт), тобто публічної оферти інтернет-магазину є факт оформлення Замовлення на веб-сайті Виконавця https://teaonline.com.ua/ натисканням на посилання “Підтвердити замовлення”, «Купувати», «Оплатити» в кошику та оплати замовлення.
2.5. Надалі заперечення від Покупця (Замовника) щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Виконавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку.
2.6. Укладаючи Договір, Покупець (Замовник) підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також надає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, які визначені у розділі веб-сайту Виконавця «Політика конфіденційності», а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Покупцю (Замовнику) Послуги з продажу Товарів від імені, за дорученням і за рахунок Покупця, і їх доставці, а Покупець (Замовник) зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги на веб-сайті інтернет-магазину https://teaonline.com.ua/.
3.2. Найменування, характеристики товару та вимоги до якості послуг, обираються Покупцем (Замовником) зі списку при оформленні замовлення.

4. ПРАВИЛА РОБОТИ З САЙТОМ
4.1. Покупець може переглядати вміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
4.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоніфікованої інформації і надання додаткових можливостей роботи з Сайтом.
4.3. Користувач для реєстрації на сайті вводить наступні дані:
• Ім’я, по-батькові, прізвище
• Адреса електронної пошти
• Пароль
4.4. Покупець зобов’язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.
4.5. Після реєстрації на Сайті Покупцеві надається доступ до Особистого кабінету.
4.6. Покупець зобов’язується не повідомляти третім особам параметри доступу, вказані при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозри щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов’язується негайно повідомити про це Інтернет-магазину, надіславши електронного листа на info@teaonline.com.ua.
4.7. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті під його обліковим записом і від його імені.
4.8. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві у користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у останнього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінного поводження (наприклад, порушення умов цього договору, або інше).
4.9. Заборонено використовувати Сайт в протизаконній і забороненій діяльності. Покупці Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися законів України та норми поведінки, прийнятих в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись, розміщенням на сайті матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і/або ущемляє честь, гідність та/або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Інтернет-магазину.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Покупець зобов’язаний:
– самостійно оформити замовлення в інтернет-магазині;
– своєчасно оплатити та отримати замовлення у Перевізника на умовах цього договору;
– своєчасно оплатити Послуги Виконавця на умовах цього Договору;
– ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця;
– правильно вказати електронну пошту та номер телефону при оформленні замовлення.
5.2. Покупець має право вимагати від інтернет-магазину дотримання умов цього договору.
5.3. Виконавець має право:
– отримувати оплату за надані послуги в розмірах, встановлених цим Договором;
– залучати до надання послуг третіх осіб та інші сервіси;
– в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
6.1. Покупець (Замовник) самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://teaonline.com.ua/ шляхом додавання обраних Товарів у віртуальну корзину «Замовлення» і натиснувши кнопку «Оформити замовлення».
6.2. За порядок оформлення замовлення та вибір товару несе відповідальність Покупець.
6.3. Оформити Замовлення на Товари можуть всі Покупці, незалежно від реєстрації.
6.4. Замовлення обробляються і доставляються по Україні після оплати у розмірі 100% вартості оформленого замовлення або при підтвердженні послуги післяплати “Накладений платіж”. Перерахування коштів здійснюється Замовником будь-яким зручним способом.
6.5. Строк обробки Виконавцем Замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення, за умови, що Замовник правильно вказав дані електронної пошти та номеру телефону. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.
6.6. Покупець оплачує замовлення у порядку передплати, будь-яким способом, обраним в інтернет-магазині протягом 2-х робочих днів, рахуючи від дня узгодження вартості та асортименту товарів . У випадку несплати товару Покупцем у цей строк, замовлення Покупця анулюється Продавцем у односторонньому порядку.
6.7. Вартість доставки замовлення оплачується Покупцем самостійно при отриманні замовлення, якщо інше не узгоджено при оформлені замовлення Покупцем.
6.8. Виконавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, тому що це залежить від дій третіх осіб, а саме: послуг транспортних компаній.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
7.1. Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів, послуг Інтернет-магазину, які зазначаються на відповідній сторінці веб-сайту https://teaonline.com.ua/ і відшкодування понесених Виконавцем фактичних витрат на здійснення доручення Покупця, дорівнює сумі, що підлягає оплаті і вказується на сайті при оформленні і в момент розміщення Замовлення.
7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у національній валюті – гривні.
7.3. Оплата здійснюється шляхом:
7.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця здійснюється онлайн банківською платіжною карткою VISA/MasterCard, онлайн через інтернет-банкінг Приват24, онлайн через інтернет-банкінг Монобанк, готівкою в терміналах Приватбанку або при підтвердженні послуги післяплати “Накладений платіж”,
7.3.2. або за допомогою платіжної системи «Liqpay» обраною при оформленні замовлення.
7.3.3. або перерахуванням грошових коштів на поточний рахунок Виконавця;
7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
7.5. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором.
7.6. Покупець оплачує Товари, що продаються Інтернет-магазином, а також зобов’язується відшкодувати фактичні витрати Інтернет-магазину на виконання доручення Покупця, згідно з умовами цього Договору та Договору доручення.
7.7. Покупець повинен ознайомитися з зовнішнім виглядом доставлених Товарів, перевірити номенклатуру замовлених і доставлених Товарів у вказаному місці їх доставки.
7.8. У випадку, якщо для надання послуг Виконавця Замовником використовуються послуги інших сервісів, Виконавець не здійснює контроль за цими сервісами.

8. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕНЬ
8.1. Інтернет-магазин здійснює доставку Замовлення в зазначений Покупцем місце і час для того, щоб останній міг отримати оплачений Товар.
8.2. Доставка здійснюється транспортними компаніями згідно їх графіку і тарифів з 10:00 до 21:00 з понеділка по п’ятницю та з 10:00 до 18:00 по суботах. Вихідні дні – неділя та офіційні свята. Довідкову інформацію про доставку Товару можна дізнатися в розділі «Оплата та доставка», який розміщений за адресою https://teaonline.com.ua/ua/oplata-ta-dostavka/.
8.3. Умови доставки:
8.3.1. Доставка по Україні здійснюється: платно по тарифам Нової Пошти, безкоштовно при мінімальній сумі замовлення 1000,00 грн у відділення Нової Пошти та безкоштовно при мінімальній сумі замовлення 1300,00 грн кур’єром Нової Пошти.
8.3.2. При доставці Замовлення Покупець отримує від представника Інтернет-магазину наступні документи: рахунок/товарний чек, який підтверджує оплату Покупцем вартості Товару та/або послуг Інтернет-магазину.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ
9.1. Повернення товару здійснюється згідно вимог чинного законодавства України.
9.2. Повернення товару здійснюється протягом 14 календарних днів від дати покупки при наступних умовах: збереження цілісності товару і упаковки, товар, не був у вживанні і не має слідів використання, а також наявний документ, що підтверджує факт покупки і умови замовлення зазначеного товару.
9.3. У разі бажання повернути придбану продукцію необхідно зв’язатися з адміністрацією Інтернет-магазину по e-mail: info@teaonline.com.ua, вказавши: ПІБ, причину повернення, номер замовлення і контактні дані.
9.4. Повернення товару здійснюється за рахунок покупця.

10. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
10.1. Всі використані і розміщені на Веб-сайті https://teaonline.com.ua/ результати інтелектуальної діяльності, а також сам Веб-сайт є інтелектуальною власністю їх законних правовласників. Будь-яке використання розміщених на Веб-сайті результатів інтелектуальної діяльності (в тому числі елементів візуального оформлення, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм та інших об’єктів) без дозволу законного правовласника відповідних результатів інтелектуальної діяльності є незаконним і може стати причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та (або) кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
11.1. Власним акцептуванням Договору Замовник згідно Закону України «Про захист персональних даних» добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://teaonline.com.ua/.
11.2. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення. Інтернет-магазин зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.
11.3. Реєструючись на Сайті або оформляючи Замовлення без реєстрації, Покупець дає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину і його партнерів за допомогою повідомлень у Viber, Telegram, служби коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.
11.4. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, для цього необхідно звернутися до адміністрації Сайту по email: info@teaonline.com.ua.
11.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення.
11.6. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
12.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
12.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
12.3. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Покупцеві (Замовнику) за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).
12.4. Виконавець не несе відповідальність за:
12.4.1. Видозмінений виробником зовнішній вигляд Товару, ніж той, який зазначений на веб-сайті інтернет-магазину https://teaonline.com.ua/.
12.4.2. Незначну невідповідність колірної гами Товару, яка може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп’ютерів або телефонів.
12.4.3. За зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем (Замовником) при оформленні замовлення.
12.4.4. За затримку і перебої в наданні послуг третіми особами – транспортними компаніями.
12.4.5. За передачу Покупцем своїх персональних даних (логінів, паролів, IP, МАС адреси) третім особам.
12.4.6. Покупець (Замовник), використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями.

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
13.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, та рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
13.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором.
13.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку, без ПДВ відповідно до вимог до Податкового кодексу України.
13.4. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
13.5. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.
13.6. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна за веб-адресою: https://teaonline.com.ua/ua/dogovir-publichnoyi-oferti/

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Фізична особа – підприємець Стеценко Людмила Іванівна,
Реєстраційний номер картки обліку платника податків – 2181223768,
що зареєстрована за адресою: Україна, 08200, Київська обл.,
місто Ірпінь, вул. Вериківського, буд. 37 А
Установа банку – АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО банку – 305299
IBAN – UA143052990000026003020114158
Телефон: +380969857796
Адреса електронної пошти: info@teaonline.com.ua.